THUGSTOOLS - Tất cả vũ khí Level1
PROFESSIONALTOOLS - Tất cả vũ khí Level2
NUTTERTOOLS - Tất cả vũ khí Level3
ASPIRINE - Đầy máu
PRECIOUSPROTECTION - Đầy giáp
FANNYMAGNET - Đàn bà sẽ theo bạn
YOUWONTTAKEMEALIVE - Tăng mức độ truy nã
LEAVEMEALONE - Không bị truy nã
ICANTTAKEITANYMORE - Tự tử
Cant die - Bất tử

Cheats bề ngoài nhân vật
DEEPFRIEDMARSBARS - Béo
PROGRAMMER - Gầy
STILLLIKEDRESSINGUP - Bạn có thể có những bộ đồ của FBI , cảnh sát , v.v nhưng không có mặt bạn
CERTAINDEATH - Hút thuốc
CHEATSHAVEBEENCRACKED - Chơi trong hình dạng của Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE - Chơi trong hình dạng của Lance Vance
MYSONISALAWYER - Chơi trong hình dạng của Ken Rosenberg
LOOKLIKEHILARY - Chơi trong hình dạng của Hilary King
ROCKANDROLLMAN - Chơi trong hình dạng của Jezz Torent
WELOVEOURDICK - Chơi trong hình dạng của Dick
ONEARMEDBANDIT - Chơi trong hình dạng của Phil Cassidy.
IDONTHAVETHEMONEYSONNY - Chơi trong hình dạng của Sonny Forelli.
FOXYLITTLETHING - Chơi trong hình dạng của Mercedes

Mã hoá ra các loại xe
PANZER - Ra xe tăng
TRAVELINSTYLE - Ra xe Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLY - Ra xe Bloodring Banger#2
GETTHEREFAST - Ra xe Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED - Ra xe Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFAST - Ra xe Hotring Racer#2
THELASTRIDE - Ra xe Romero's Hearse
ROCKANDROLLCAR - Ra chiếc Limo của nhiệm vụ điểm có hình đầu lâu
RUBBISHCAR - Ra xe rác
BETTERTHANWALKING - Ra xe trong sâng Gofl

Các mã về xe cộ như nổ xe , v.v
AIRSHIP - Thuyền bay
BIGBANG - Ô tô xe máy đứng gần bạn sẽ ... bùm ( trừ máy bay lên thẳng )
MIAMITRAFFIC - Tất cả cùng phạm luật lệ giao thông
AHAIRDRESSERSCAR - Tất cả xe đều có màu hồng
IWANTITPAINTEDBLACK - Tất cả xe đều có màu đên
COMEFLYWITHME - Xe ô tô bay ( không có xe máy )
GRIPISEVERYTHING - Phanh xe ăn hơn
GREENLIGHT - Tất cả đèn giao thông đều chuyển sang màu xanh
SEAWAYS - Ô tô đi dưới nước ( không có xe máy )
WHEELSAREALLINEED - Bánh xe của 1 số loại xe sẽ tàng hình
LOADSOFLITTLETHINGS - Xe thể thao có bánh xe to

Mã thời tiết :
ALOVELYDAY - Trời nắng đẹp
APLEASANTDAY - Mưa nhỏ
ABITDRIEG - Không biết
CANTSEEATHING - Trời sương mù
CATSANDDOGS - Bão
Nếu thành công xin thanks nha
----------
Còn nữa nè nhưng chưa thử không biết có được không nữa(Tiếng Anh)
"MONEYMONEY" get 1000$
"HITMENOW" Play as HITMAN
"JOBDONE" Current mission completed
"MAXPAYNE" Play as MAXPAYNE
"LIONARE" Always get 100% of health
"POLICECAR" Spawns a POLICE CAR
THUGSTOOLS - All Level1 Weapons
PROFESSIONALTOOLS - All Level2 Weapons
NUTTERTOOLS - All Level3 Weapons
ASPIRINE - Full Health
PRECIOUSPROTECTION - Full Armor
FANNYMAGNET - Ladies Magnet (women follow you)
YOUWONTTAKEMEALIVE - Higher Wanted Level
LEAVEMEALONE - No Wanted Level
ICANTTAKEITANYMORE - Commit Suicide
youcantleavemealone - can't die
fullcitypeoplemines - buy full city
freewayforangeljoy - Get 100 bikes
americahelicopter - get ahunter helicopter
flyingways - get a aeroplane dodo or kimo
DEMONSPEED - makes faster the whole city including Tommy
DEEPFRIEDMARSBARS - Fat Body
PROGRAMMER - Skinny arms and legs
STILLLIKEDRESSINGUP - Random Change of Clothes
CERTAINDEATH - Smoke a cigarette
CHEATSHAVEBEENCRACKED - Play as Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE - Play as Lance Vance
MYSONISALAWYER - Play as Ken Rosenberg
LOOKLIKEHILARY - Play as Hilary
ROCKANDROLLMAN - Play as Love Fist character Jezz Torent
WELOVEOURDICK - Play as Love Fist character Dick
ONEARMEDBANDIT - Play as Phil Cassidy.
IDONTHAVETHEMONEYSONNY - Play as Sonny Forelli.
FOXYLITTLETHING - Play as Mercedes
PANZER - Spawns a Rhino
TRAVELINSTYLE - Spawns a Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLY - Spawns Bloodring Banger#2
GETTHEREFAST - Spawns a Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED - Spawns a Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFAST - Spawns Hotring Racer#2
THELASTRIDE - Spawns a Romero's Hearse
ROCKANDROLLCAR - Spawns Love Fist's Limo
RUBBISHCAR - Spawns a Trashmaster
BETTERTHANWALKING - Spawns a Caddie
AIRSHIP - Ships have flying ability
BIGBANG - Blows up all nearby vehicles
MIAMITRAFFIC - Aggressive Traffic
AHAIRDRESSERSCAR - All Pink Vehicles
IWANTITPAINTEDBLACK - All Black Vehicles
COMEFLYWITHME - Vehicles have flying ability
GRIPISEVERYTHING - Better Vehicle Handling
GREENLIGHT - All Traffic Lights are green
SEAWAYS - Vehicles drive on water
WHEELSAREALLINEED - Makes only vehicle wheels visible
LOADSOFLITTLETHINGS - Sportscars have bigger wheels
ALOVELYDAY - Clear weather
APLEASANTDAY - Lightly Clouded
ABITDRIEG - Dense Clouds
CANTSEEATHING - Foggy Weather
CATSANDDOGS - Stormy Weather
LIFEISPASSINGMEBY - Speeds up Game Clock
ONSPEED - Makes everything faster
BOOOOOORING - Makes everything slower
FIGHTFIGHTFIGHT - Aggressive Pedestrians
NOBODYLIKESME - Everybody wants to kill you
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS - Pedestrians carry weapons
CHICKSWITHGUNS - Only Female Peds carry weapons
CHASESTAT - Shows Media Level
-----------
Còn nữa
THUGSTOOLS ~ Weapon set #1
PROFESSIONALTOOLS ~ Weapon set #2
NUTTERTOOLS ~ Weapon set #3
ASPIRINE ~ Restore health
PRECIOUSPROTECTION ~ Gain/restore armor
ICANTTAKEITANYMORE ~ Kill self
YOUWONTTAKEMEALIVE ~ Increase Wanted Level
LEAVEMEALONE ~ Decrease Wanted Level
FANNYMAGNET ~ Female actors follow player
CERTAINDEATH ~ Tommy smokes a cigarette
DEEPFRIEDMARSBARS ~ Player model changed to fat
PROGRAMMER ~ Player model changed to skinny
STILLLIKEDRESSINGUP ~ Player model changed randomly
CHEATSHAVEBEENCRACKED ~ Player model is Ricardo Diaz
LOOKLIKELANCE ~ Player model is Lance Vance
MYSONISALAWYER ~ Player model is Ken Rosenberg
LOOKLIKEHILARY ~ Player model is Hilary King
ROCKANDROLLMAN ~ Player model is Love Fist rocker #1
WELOVEOURDICK ~ Player model is Love Fist rocker #2
ONEARMEDBANDIT ~ Player model is Phil Cassidy
IDONTHAVETHEMONEYSONNY ~ Player model is Sonny Forelli
FOXYLITTLETHING ~ Player model is Mercedes
PANZER ~ Spawns a Rhino Tank
TRAVELINSTYLE ~ Spawns a Bloodring Banger
GETTHEREQUICKLY ~ Spawns a Bloodring Banger (alternate)
GETTHEREFAST ~ Spawns a Sabre Turbo
GETTHEREVERYFASTINDEED ~ Spawns a Hotring Racer
GETTHEREAMAZINGLYFAST ~ Spawns a Hotring Racer (alternate)
THELASTRIDE ~ Spawns a Romero's Hearse
ROCKANDROLLCAR ~ Spawns a Love Fist Stretch/Limo
RUBBISHCAR ~ Spawns a Trashmaster
BETTERTHANWALKING ~ Spawns a Golf Caddie
BIGBANG ~ Explodes nearby cars
MIAMITRAFFIC ~ Aggressive AI driving on
AHAIRDRESSERSCAR ~ All cars become pink
IWANTITPAINTEDBLACK ~ All cars become black
COMEFLYWITHME ~ Flying cars cheat
GRIPISEVERYTHING ~ Vehicle handling improved
GREENLIGHT ~ All traffic signals green
SEAWAYS ~ Cars hover over water
WHEELSAREALLINEED ~ Only car wheels visible
LOADSOFLITTLETHINGS ~ Some cars have big wheels
HOPINGIRL ~ Actors get into player's current car
ALOVELYDAY ~ Weather sunny
APLEASANTDAY ~ Weather overcast
ABITDRIEG ~ Weather very overcast
CANTSEEATHING ~ Weather foggy
CATSANDDOGS ~ Weather stormy
LIFEISPASSINGMEBY ~ Time compression (speeds up game time)
ONSPEED ~ Time compression (alternate)
BOOOOOORING ~ Time expansion
CHASESTAT ~ Shows Media Level
FIGHTFIGHTFIGHT ~ Actors all attack (riot cheat)
NOBODYLIKESME ~ Actors attack player
CHICKSWITHGUNS ~ Female actors armed
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS ~ All actors armed
CHASESTAT ~ Show media level (when 2+ stars):
Bạn có thể đăng ký để tải hết về máy
Nếu được nhớ thanks nha

nhớ cho xin lời cãm ơn nha